Interesse?

Schoon en Veillig

BrabantZorg_-_Schoon_en_Veilig_vervolg-12.jpg

Schoon en Veilig


Introductie van het project Schoon en Veilig
De gemeente Uden startte het project Schoon en Veilig in 2009 met 77deelnemers. Zij verrichten vooral werk voor het schoner en veiliger maken van het buitengebied, met name onderhoud van groen en bossen. De achterliggende gedachte van het project is dat ieder mens het waard is om een volwaardig mens in de samenleving te zijn. Met het project Schoon en Veilig schept de gemeente Uden meer kansen (opleiding, uitstroom) voor de mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij in langdurig werklozen die niet meer gemotiveerd waren voor werk. Per 1 maart 2021 is het project Schoon en Veilig door de gemeente Uden overgedragen aan Carrousel Groen. Uitgangspunt daarbij is om kwetsbare kandidaten weer een kans te bieden hun weg te vinden binnen de gemeenschap.

Kandidaten van het project Schoon en Veilig

  • Kandidaten die bij Schoon en Veilig worden geplaatst, vallen onder de doelgroep die specifieke aandacht vereisen en krijgen per kandidaat een zeer grote mate van dagelijkse, persoonlijke begeleiding;
  • Het doel van dit project is altijd op 'maat' per kandidaat, hetgeen samen met de (team)manager van Carrousel Groen wordt opgesteld tijdens de eerste intake;
  • Carrousel Groen neemt passende opdrachten aan om daarmee kwetsbare mensen een leer-/ervaringsplek te bieden om zich te ontwikkelen;
  • Waar mogelijk ontwikkelen kandidaten zich naar beschut of normaal betaald werk.

 

Informatie

Voor aanvullende informatie of mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Josta Augenbroe
manager Carrousel Groen
E-mail: josta.augenbroe@brabantzorg.eu