Interesse?

Carrousel Groen: "Elk talent telt!"

Carrousel Groen (onderdeel van BrabantZorg en gestart in Nieuwe Hoeven in Schaijk) is een plaats waar mensen met een ondersteuningsvraag op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle daginvulling hebben in de rol van assistent-medewerker. Daarbij hebben ze zelf een belangrijke bijdrage in het vormgeven van deze rol.

Bij Carrousel Groen wordt gewerkt met een klein team van professionele krachen en een ruim aantal vakvrijwilligers. Vakvrijwilligers worden ingezet in de werkplaatsen op vakmanschap dat zij in hun arbeidszame leven ontwikkeld hebben en als hobby voor assistent-medewerkers. Door te kiezen voor vakvrijwilligers brengen wew direct de vakkennis over.

Onze bedrijfjes.
Vanuit verschillende bedrijfjes in Schaijk, Velp en Uden worden producten en diensten geleverd. Onze bedrijfjes binnen Carrousel Groen en de producten en diensten welke geleverd worden zijn: groendonderhoud, houtbewerking, modeatelier, patisserie, horerca, keuken/catering, zorg, kinderboerderij en nagelstudio.

Carrousel Groen verweeft zich tevens met alle diensten op een locatie met een accent op H&F dienstverlening. Daarnaast participeert Carrousel Groen in maatschappelijke projecten van derden in lokale gemeenschappen.

Doelen / resultaat.
Een team van assistent-medewerkers, vak-vrijwilligers en professionele krachten werken aan een maatschappelijke bijdrage.

Er is lokaal een hybride-achtige organisatie ontstaan waar assistent-medewerkers van Carrousel Groen naast medewerkers, vrijwilligers en familieleden in een samenspel een bijdrage leveren aan allerlei facetten van het leven en werken op Nieuwe Hoeven.

Mensen met een ondersteuningsvraag zijn van betekenis en kunnen zich ontwikkelen op hun eigen niveau, er ontstaat eigenwaarde, het gevoel hebben dat je er mag zijn, dat je er toe doen, dat je jezelf bent in een omgeving met andere mensen, dat je meedoet in de maatschappij. Waar mogelijk ontwikkelen assistent-medewerkerrs zich naar beschut of normaal betaald werk.

Bijdrage strategie.
Duurzame inclusieve samenleving, iedereen doet mee. Positieve gezondheid in de praktijk. Organisatie vernieuwing. Innovatie in producten. Extra mens kapitaal in de organisatie ten behoeve van de dienstverlening. Ontwikkeling dienstverlening langer thuis.

Planning.
Carrousel Groen is geen project met een strategische dienstverlening, maar is continu in beweging. Er wordt continu gekeken of er nog anders of beter gekeken kan worden naar mensen met een ondersteuningsvraag, om deze mensen te helpen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau.